RÚVZ dokončilo trasovanie kontaktov z prvej vlny plošného testovania


Regionálny úrad verejného zdravia (RÚVZ) dokončil trasovanie kontaktov osôb s pozitívnym testom z prvej vlny plošného testovania z októbra 2020. Aktuálne prebieha tender na telefonickú spoločnosť, ktorá tieto osoby osloví a vyzve ich na dodržanie karentény. Tender by mal byť ukončený najneskôr v lete 2022.

Trasovanie kontaktov z druhej vlny plošného testovania by malo byť ukončené na jeseň 2022 a s oslovovaním možných pozitívnych začne RÚVZ najskôr na jar 2023. 

Viac textov ako je tento nájdete priamo na blogu Troll News.

Zverejnenie komentára

0 Komentáre